• 56751350_163843614620114_7893002377865723904_n35
  • 45565137_113607029643773_7883442437794824192_n54
  • 49708568_140245190313290_4961499383720837120_n
  • 54433006_159003591770783_6664810884201709568_n
  • 48403208_132899634381179_3102466920436203520_n
  • 49726532_140245303646612_5661989127856324608_n
Tin nổi bật
Tin nổi bật
           Năm học 2018-2019 kết thúc đánh dấu sự cố gắng của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Trường tiếp tục giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện của trường chuẩn quốc gia mức độ 2, học sinh lên lớp và hoàn thành chương trình tiểu học lần 1 đạt 99%. Số học sinh được khen thưởng đạt tỷ lệ trên 50% tổng số học sinh. Có 22 học sinh ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 2